» اخبار » شرکت در سیزدهمین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته- زمستان 1395

شرکت در سیزدهمین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته- زمستان 1395

شرکت در سیزدهمین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته- زمستان 1395

شرکت در سیزدهمین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته- زمستان 1395

در سیزدهمین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته که از تاریخ 15 لغایت 18 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های  بین

المللی تهران برگزار شد؛ شرکت زگال شمال حضور فعالی داشت.

در این نمایشگاه علاوه بر نمایش محصولات تبلیغاتی سال های گذشته محصولات جدید نیز رونمایی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 


بازگشت به لیست