» اخبار » شرکت در نمایشگاه Paperworld دبی - مارچ 2016

شرکت در نمایشگاه Paperworld دبی - مارچ 2016

شرکت در نمایشگاه Paperworld دبی - مارچ 2016

شرکت در نمایشگاه paper world  دبی- مارچ 2016

شرکت در نمایشگاه paper world دبی که به عنوان بزرگترین نمایشگاه تحریر در خاورمیانه برگزار می شود. زگال شمال بر مبنای سیاست های جدید شرکت مبنی بر صادرات به کشورهای دیگر در این نمایشگاه شرکت کرد.

 در این رویداد، محصولات زگال مورد توجه بازدید کنندگان کشورهای دیگر قرار گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازگشت به لیست