» اخبار » سفر به اسپانیا و دیدار از کارخانهINOXCROM – زمستان 2011

سفر به اسپانیا و دیدار از کارخانهINOXCROM – زمستان 2011

سفر به اسپانیا و دیدار از کارخانهINOXCROM – زمستان 2011

سفر به اسپانیا در زمستان سال 2011 به دعوت شرکت از مشتریان ویژه ترتیب داده شد؛ در این سفر که یک هفته به طول انجامید، دیدار از نقاط دیدنی بارسلون و کارخانه INOXCROM در دستور سفر قرار داشت .که مورد تأیید و رضایت تمامی  دوستان قرار گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 


بازگشت به لیست