» اخبار » شرکت در نمایشگاه Paperworld دبی - مارچ 2015

شرکت در نمایشگاه Paperworld دبی - مارچ 2015

شرکت در نمایشگاه Paperworld  دبی - مارچ 2015

شرکت در نمایشگاه Paperworld  دبی - مارچ 2015  

در فاصله زمانی 2 تا 4 مارچ 2015 نمایشگاه  Paperworld ( بزرگترین نمایشگاه لوازم و التحریرو لوازم اداری در دنیا) در مرکز نمایشگاهی دبی  برگزار شد.                                                                                                             

 در راستای اهداف جدید سازمان مبنی بر صادرات گسترده به کشورهای دیگر، شرکت زگال شمال به عنوان تنها شرکت کننده ایرانی در این نمایشگاه حضور

فعالی داشت که این مهم سبب شد تا علاقمندان بسیاری از نقاط مختلف دنیا برای بازدید به غرفه زگال شمال مراجعه کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازگشت به لیست